Přenosové laky obrázků a fotografií na různé podkladové materiály.