Speciální Decoliner a přenosové fólie k barevné a metalicé dekoraci předmětů.