Materiály vhodné k vytvoření formy vtlačením předlohy.