Postupy a návody jak pracovat s keramickou, sochařskou a modelářskou hlínou. Postupy jsou očíslovány podle obtížností.