Aby vytvrzený odlitek z polyesterových pryskyřic nebyl na povrchu lepkavý musí se poslední nalitá vrstva pryskyřice u horní (licí) části formy překrýt fólií.