Oxidanty lze využít jak na vámi vytvořené metalické základy nátěrem pomocí našich produktů tak i na běžné produkty z železa a drahých kovů.