Tento materiál je vhodný obzvlášť pro modely s malými formami, které se montují pouze jednou nebo dvakrát. Vytváření silikonové formy je pro tento účel příliš drahým a časově náročným řešením. Úspornou formu z olejového písku však můžete velmi rychle vytvarovat a začít odlévat mince, malé figurky, reliéfy, pásové spony, brože atd. Naplňte písek cínové formy do pevného boxu určeného pro odlévání (položka 42 688), písek musí být pevně napěchován v celé formě. Natřete model práškem (položka 60 627) a umístěte jej na horním povrchu písku uprostřed formy. Model dobře zatlačte. Poté naplňte písek cínové formy do druhého odlévacího boxu, pořádně tuto vrstvu udusejte a odlévací box umístěte přesně na vrchní stranu prvního boxu. Oba boxy upevněte na jejich bočních stranách pomocí kovových kolíků a stlačte pevně k sobě. Následně zatlačte tenkou kovovou trubku (součást balení) přes box směrem k modelu a pak ji opatrně vyjměte. Tímto způsobem vytvoříte malý kanálek, který bude při odlévání sloužit jako drenážní dráha pro kapalný cín. Tento postup opakujte na jiném místě pomocí tenčí trubice – tato dráha bude sloužit pro odvětrávání vzduchu z boxu formy. Když nalijete do formy tekutý cín, vytlačíte tím z této formy vzduch, který pak proudí ven tenkou „odváděcí dráhou“. Poté od sebe oddělte dvě poloviny formy a opatrně vyjměte příslušný model. Proveďte novou úpravu těchto kanálků a znovu umístěte dva boxy pískové formy přesně na vrchní strany každého z těchto boxů. Nyní můžete nalít tekutý cín do formy. Na rozdíl od silikonových forem můžete tuto formu použít pouze jednou. Pokud chcete tvarovat další repliku, musíte znovu natlačit do boxu další písek pro odlévání forem. Písek pro odlévání forem můžete používat několikrát. Písek pro cínové formy je tepelně odolný až do 1200 °C, takže v těchto formách můžete rovněž vytvářet odlitky předmětů ze stříbra (teplota tání 960 °C) a zlata (teplota tání 1 060 °C).
Balení: ks