Některé zalévané objekty do pryskyřic je potřeba nejdříve předpřipravit.