Separační přípravky pro snadné oddělení formy od odlitku.