Při smíchání silikonu s tímto akcelerátorem dochází k redukci doby vytvrzování.